Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU MAVUM

 

Wstęp 

Sprzedaż odzieży oraz akcesoriów dziecięcych za pośrednictwem strony internetowej www.mavum.pl realizowana przez Marikę Gierc, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Create Marika Gierc z siedzibą w Sopocie (81-765), ul. Królowej Jadwigi 4/1A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 5851413377, REGON 522180311

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: team@mavum.pl

Niniejszy regulamin zawiera informację m.in o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, form dostawy i płatności, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym.

Data rozpoczęcia obowiązywania regulaminu: .01.06.2022r

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego nandukids.pl oraz zasady jego funkcjonowania.
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mavum.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca – Marika Gierc, Create Marika Gierc, ul. Królowej Jadwigi 4/1A, 81-765 Sopot, NIP: 585 14 13 377
 5. Produkt – każda dostępna rzecz w sklepie internetowym, która jest przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Umowa sprzedaży – umowa dotycząca sprzedaży produktu, która zawarta jest między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Konto – usługa elektroniczna dostępna w sklepie internetowym mavum.pl w której Klient posiada własny login i hasło oraz w której zapisane są dane podane przez Klienta wraz z informacjami o złożonych przez niego zamówieniach w przedmiotowym sklepie internetowym.
 8. Formularz rejestracji – formularz pozwalający na dokonanie rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym pod adresem mavum.pl 
 9. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna pozwalająca na dokonanie zamówienia w sklepie internetowym.
 10. Koszyk – wybrana przez Kupującego lista produktów z oferowanych w sklepie internetowym.
 11. Zamówienia – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 12. Zrealizowane zamówienie – oznacza stworzony fizycznie produkt, gotowy do wysyłki. Zastrzega się maksymalny czas wykonania produktu do 14 dni roboczych. Klient jest informowany o oczekiwanym czasie na produkt, oraz o postępach w jego tworzeniu.
 13. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 14. Cennik dostaw – dostępny na stronie internetowej mavum.pl w zakładce informacje -> Czas i koszt dostawy. 
 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów płatności znajdują się na stronie internetowej mavum.pl w zakładce Informacje -> Formy płatności.
 16. Termin realizacji zamówienia – oznacza termin trwający od czasu zamówienia produktu w sklepie internetowym do momentu dostarczenia go do Kupującego. Niniejszy termin dzieli się na realizację zamówienia wynoszący do 14 dni roboczych, oraz termin dostawy obowiązujący w firmie Kurierskiej, który wynosi 1-4 dni. O terminie realizacji Kupujący jest na bieżąco informowany.
 17. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Adres reklamacyjny – MAVUM ul. Antygony 13/5 80-299 Gdańsk, mail: team@mavum.pl.
 19. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
 20. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, który umożliwia Klientowi na zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
 21. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się na stronie internetowej sklepu w zakładce Informacje -> Polityka prywatności. 
 22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§2

Warunki ogólne 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu internetowego www.nandukids.pl, Kupujący może dokonać zakupu produktów widniejących na stronie Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Wymogiem technicznym do skorzystania ze sklepu internetowego mavum.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Umowy w sklepie internetowym pod adresem mavum.pl zawierane są w języku polskim.
 7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.


§3

Konto 

 1. Do założenia konta internetowego niezbędne jest uzupełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Każde konto otrzymuje indywidualny login oraz hasło.
 2. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobo trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
 4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie rabatów dla stałych klientów.

 

§4

Składanie zamówienia i zawarcie umowy

 1. Klient może złożyć zamówienie zarówno po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta, czyli jako gość. W obu przypadkach, aby złożyć zamówienie niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego.
 2. Klient, który posiada konto w Sklepie, jest zarejestrowanym Klientem. Kupujący ma możliwość założenia konta za pomocą opcji „Zarejestruj się” znajdującą się w zakładce Moje konto, lub podczas składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – w przypadku niektórych produktów może zachodzić konieczność wyboru wariantu lub rozmiaru,
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. zapoznać się z zawartością koszyka, wybrać sposób płatności za zamówienie, podać kod rabatowy (jeżeli Kupujący takowy posiada) i kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
  4. następnie wybrać jedną z trzech opcji (nie dotyczy sytuacji, gdy Kupujący uprzednio zalogował się do swojego konta):
   • zarejestrować konto użytkownika (opcja: utwórz konto),
   • zalogować się do stworzonego wcześniej konta (opcja: zaloguj się),
   • zamówienia bez rejestracji konta (opcja: zamówienie bez rejestracji),
  5. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  6. zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować postanowienia tych dokumentów – tylko w sytuacji, jeśli Kupujący rzeczywiście zapoznał się z ich treścią i rzeczywiście akceptuje ich postanowienia; akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. dokonać akceptacji wypełnionego formularza zamówienia za pomocą kliknięcia hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”. Jest to jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
  8. wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie newslettera, jest to opcja zgodna z wolą Kupującego, nie jest obowiązkowa,
  9. kliknąć w przycisk „Podsumowanie”,
  10. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia. W podsumowaniu zamówienia umieszczona jest informacja o łącznej cenie całego zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany podczas wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt. Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w zamówieniu, należy kliknąć w przycisk „wstecz”; jeżeli wszystko się zgadza, kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Kupującego w formularzu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.
 5. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych. Po stronie Kupującego leży odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

 

§5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał opcję płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, powinien zapłacić za dokonane zamówienie w ciągu 14 dni od złożenia niniejszego zamówienia. Dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i wskazany jest w opisie produktu.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Realizacja zamówienia polega na jego wytworzeniu oraz przygotowaniu do wysyłki na adres wskazany przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 6. W razie wyboru produktów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas realizacji zamówienia spośród zamówionych produktów.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

 

§6

Metody płatności i formy dostawy 

 1. Zamówienia dostarczane są do Kupujących za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej. Termin dostawy produktu do klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni roboczych od zrealizowania zamówienia (zgodnie z obowiązującą umową z firmą dostarczającą produkt).
 2. Koszt dostawy zależy od wybranej przez Kupującego metody płatności za zamówienie. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy znajdują się na stronie mavum.pl w zakładce -> Czas i koszt dostawy.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. 
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  - Przelew tradycyjny, 

  - Szybkie przelewy
  - Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Czas i koszt dostawy” oraz w podsumowaniu zamówienia.
 8. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
 9. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§7

Reklamacje i zwroty 

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać na adres team@mavum.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres MAVUM ul. Antygony 13/5 80-299 Gdańsk. Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany. Produkt należy odesłać w kompletnym i nie naruszonym stanie wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym/zwrotu, które są dołączone do przesyłki lub dostępne do pobrania na stronie www.nandukids.pl w zakładce -> Zwroty i reklamacje.
 2. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do Sprzedającego.
 3. Podstawą zarówno do zwrotu jak i do wszczęcia procedury reklamacji jest paragon lub faktura oraz dołączony i poprawnie wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Przesłanie innego formularza, bądź niepoprawnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności.
 6. w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie ze wskazanym numerem konta w formularzu zwrotu.

 

§8

Odstąpienie od umowy 

 1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Dotyczy to umowy zawartej na odległość. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać drogą elektroniczną na adres email team@mavum.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres MAVUM ul. Antygony 13/5 80-299 Gdańsk
 2. Kupujący przy odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni kalendarzowych od dna odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu Kupującemu wszystkich dokonanych przez niego płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

 

§9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny, jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia m.in. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Kupujący ma możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Kupujący między innymi ma możliwość do:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sporu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej odpowiedzialnych za ochronę konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Kupujący w celu rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, posiada możliwość skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

§11

Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
 7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresemnandukids.pl w zakładce Informacje ->Polityka prywatności

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.nandukids.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość na adres e-mail: team@mavum.pl

 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów.

Dziewczyny z Mavum.

 

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl